Rekrytering Ekonomi & Finans


Genom kompetensbaserad rekrytering hjälper vi dig att hitta rätt personal inom ekonomi och finans.

image

Hitta nya talanger vid rekrytering av ekonomer

Genom att låta Framtiden hjälpa dig med rekryteringen av din nästa inköpare eller affärsutvecklare kan du vara trygg. Vi genomför unika sökningar för att hitta rätt kandidat som matchar dina behovFramtiden strävar efter att vara Sveriges bästa leverantör av personal för rekrytering och uthyrning.

Vi rekryterar till både stora och små företag inom alla olika områden. Vårt breda utbud av konsulter gör att vi snabbt och enkelt kan hitta rätt konsult till våra uppdrag.

Som kund till oss hyr du arbetsamma, flexibla och professionella talanger inom många branscher. Vi arbetar dagligen med att skapa möjligheter för företag och för våra talanger.

image

“För mig är det viktigt att alltid säkerställa att vi hjälper till att hitta rätt kompetens och skapa rätt förutsättningar för kandidater. Det gäller oavsett om du söker jobb som ekonomiassistent eller controller.”

Sofia Molinder, Kundansvarig Framtiden Jönköping

Exempeltjänster inom Ekonomi & Finans

En affärsutvecklare eller business developer arbetar för att utveckla en organisations affärsdrivande utveckling, från vision, mål och strategi. Affärsutvecklaren är främst involverad i uppstarten av nya företag eller organisationsförgreningar eller vid nya utmaningar för en organisation.

Som business controller har du ett överseende för en organisations budget och resultat, samt sköter analyser av ekonomiska affärsområden. Rollen innebär oftast att du är med under arbetsprocesser för att granska och rapportera lönsamheten gentemot framtagen budget.

Ekonom är ett brett begrepp som innefattar en mängd olika yrkesroller i många olika sammanhang. Som ekonom får du många gånger granska och analysera ekonomiska sammanhang och problem för att ta fram förslag på lösningar samt eventuellt hantera ekonomiska redovisningar.

Inköpare och inköpsansvariga jobbar med att sköta upphandlingar och inköp av produkter och tjänster. Man hanterar även inköpskalkyler och leverantörsbedömningar för att matcha organisationens visioner, budgetar och målgrupper.

En redovisningsekonom sköter dokumentering och redovisning av en organisations intäkter och utgifter. De ansvarar för att arbetsgivaravgifter, moms och ekonomiska redovisningar görs rätt och i tid. Arbetet kan även innefatta utveckling av modeller för budget och lönsamhetsmål.

image

Sökkanaler

Vi strävar hela tiden efter att hitta nya vägar att sammanföra jobbsökare och företag. Här är några av de sökkanaler vi använder oss av.

  • Mässor & Event
  • Annonsportaler
  • Studentregister
  • Sociala medier
  • Föreläsningar
  • Digital annonsering
  • Studentportaler
  • Framtidens CV-databas
  • Kandidatregister
image

Rekryteringsprocessen

1. Behovsanalys & tidplan
I ett första skede går vi tillsammans igenom er situation och ert behov för att få en överblick av vad ni söker och inom vilket område vi kan hjälpa er. Här beskriver vi också vår rekryteringsprocess, vad som är viktigt för oss och vad som förväntas av er som kund hos Framtiden. Vi ställer frågor kring er interna process för att få förståelse för hur vi ska arbeta framåt med en bra tidplan.

2. Uppstart av rekryteringsprocess
För att säkerställa ingångsvärden och rätt utfall i sökprocessen får ni träffa en av våra rekryterare. Deras fokus är att ringa in ert företags behov och få kunskap om vad ni söker för att kunna starta rekryteringsprocessen. Materialet vi enas om ligger till grund för sökningen av den arbetskraft ni önskar hitta och sammanställs i en kravspecifikation.

3. Sökning och annonsering
När kravspecifikationen som sammanställer behovet är färdig påbörjas sökandet efter rätt kandidat. Vi söker aktivt i vårt talangnätverk, i dialog med universitet och via sociala medier. En jobbannons skapas och marknadsförs i flera digitala kanaler och annonsbanker. Vi väljer kanal beroende på behov och målgrupp.

4. Urval, intervjuer & referenstagning
Våra rekryterare går igenom alla tänkbara kandidater utifrån sökningen. De gör ett första urval, intervjuar och tar referenser. Vi använder oss av evidensbaserad rekrytering. Det minimerar risken för felaktiga beslut tagna utifrån magkänsla och säkerställer att rätt kompetens går vidare i rekryteringsprocessen.

5. Presentation av kandidaten
Efter ett noggrant urval presenteras kandidaten för er av vår rekryterare. En viktig del i detta steg är att vi får ta del av era synpunkter för att tillsammans med er ta ett beslut om kandidaten vi presenterar är den rätta.processen återupptas.

6. Uppdragsstart
När vi enats om en kandidat och kandidaten tackat ja startar kandidaten som uthyrd konsult hos er. Vi är delaktiga i on boarding processen och ger råd och utbildning kring hur den nyanställda ska lyckas på jobbet första tiden på en ny arbetsplats.

7. Uppföljning
Vår konsultansvarig följer upp både med dig och med konsulten för att säkerställa att båda parter är nöjda. För oss är det viktigt att vår konsulter trivs på jobbet och ser fram emot sitt arbete.

Kontakt oss

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Kontakt oss

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.