Personvernerklæring


image

Introduksjon

Når du søker jobb hos oss velger du selv hvilke opplysninger du vil oppgi i søknaden. Du må imidlertid oppgi visse personopplysninger for at Fremtiden skal kunne utføre sine tjenester. Vi søker ikke bevisst informasjon fra mindreårige. Det er viktig at du føler deg trygg når du oppgir informasjon om deg selv til oss i Fremtiden når du søker jobb hos oss. Vi legger stor vekt på beskyttelse av personlig integritet og vi overholder databeskyttelsesforordningen.

Denne personvernerklæringen beskriver Fremtidens innsamling og behandling av personopplysninger og rettighetene til de registrerte. Vi innser at beskyttelse av data og personvernspørsmål er et langsiktig ansvar, og det er derfor vi fra tid til annen kan oppdatere denne personvernerklæringen når vi utvikler vår behandling av personopplysninger eller vedtar nye retningslinjer for personopplysninger.

Databeskyttelse

Har du spørsmål om hvordan Fremtiden behandler dine personopplysninger, kan du henvende deg til vårt ombud for databeskyttelse Secify, DSO@secify.net.

Personopplysninger som vi behandler om deg

Hensikt

Registrering i kandidatdatabase

Type personopplysninger

Navn, e-post, passord, telefonnummer, adresse, fødselsdato, CV, personlig brev, attest, karakterer, andra opplastede dokumenter, arbeidslivserfaring, kvalifikasjoner, kompetanser, språkkunnskap, førerkort, utdannelse, jobbreferanser, LinkedIN-profil.

Rettslig grunnlag for behandlingen

Oppfyllelse av avtale

Søknad på stilling

Navn, E-post, CV, personlig brev, attest, andre opplastede dokumenter, arbeidslivserfaring, kvalifikasjoner, kompetanser, utdannelse, intervjunotater, lønnsforventning, startdato, referanser, personlighet – logikktester

Skritt for å kunne skrive arbeidskontrakt og rettslig forpliktelse

Forbedret nettsideopplevelse

Klikk og besøkshistorikk, IP-adresse, land, dato

Fremtidens legitime interesse i å forbedre tjenesten

Husk å ikke dele personopplysninger av sensitiv karakter. Personopplysninger som er av sensitiv karakter er følgende: Seksuell legning, politisk oppfatning, helsetilstand, religiøs overbevisning, etnisk bakgrunn og fagforeningstilhørighet. Dersom du av en eller annen grunn likevel ønsker å oppgi personopplysninger av sensitiv karakter, anser vi at du samtykker i at Fremtiden lagrer og behandler opplysningene i kandidatdatabasen. Fremtiden har imidlertid rett til å slette informasjon som du oppgir, som er av sensitiv karakter.

Hvordan vi samler inn og bruker (behandler) dine personopplysninger

  1. Personopplysninger du oppgir:

  a. Skape profil og søke jobb 

For at Fremtiden skal kunne tilby jobbsøkefunksjonen («Tjenesten») basert på din aksept av bruksvilkårene, behandler vi følgende opplysninger:

Ditt navn, ditt brukernavn, passord, e-post, telefonnummer, adresse og fødselsdato samt personopplysninger sendt inn gjennom CV-dokumenter og andre søknadsdokumenter, inkludert, men ikke begrenset til attester, kontaktinformasjon, personnummer, detaljer av utdanning, detaljer om fødselsdag, kjønn, preferanser, interesser og informasjon om vilje til å flytte. Vi kan også be om mer informasjon fra deg for å behandle søknaden din om jobb, for eksempel referanser, detaljer om ferdigheter eller yrkesbevis hvis det er relevant. Kandidater kan når som helst redigere sin egen brukerprofil.

Vi behandler personopplysningene dine for rekruttering, administrasjon av søknaden din og for å informere deg om fremdriften i rekrutteringsprosessen.

b. Intervjuer, kunnskapstester og referansetaking

Hvis du deltar i intervjuer og/eller gjennomgår kunnskapstester som en del av rekrutteringsprosessen, samler vi inn tilleggsinformasjon som svar på intervjuspørsmål, kunnskapskompetanse og referanser. Vi kan bruke tredjeparter til å utføre hele eller deler av rekrutteringsprosessen, hvorved vi har sikret at disse partene overholder denne personvernerklæringen og våre instruksjoner.

 c. Din kommunikasjon med Fremtiden i Norge AS

Hvis du kommuniserer med oss ​​via e-post, post eller annen form for kommunikasjon, kan vi beholde slik kommunikasjon og informasjonen i den for å bruke den til å svare på din henvendelse, eller for å håndtere din klage, spørsmål eller lignende. Hvis du vil at vi skal slette dine personopplysninger eller på annen måte avstå fra å kommunisere med deg, vennligst kontakt vårt ombud ved å bruke kontaktdetaljene ovenfor.

 d. Formål med å behandle dine personopplysninger

Som forklart ovenfor behandler vi dine personopplysninger for å tilby rekrutteringstjenesten vi ble enige om, opprette profilen din, gjøre deg søkbar for våre rekrutterere, gjennomføre intervjuer, kunnskapstester, referansetaking og forenkle din kommunikasjon med oss. Vi bruker denne informasjonen til å forbedre tjenesten og tjenesten vår til deg, utføre analyser angående tjenestebruk og ytelse for å forbedre tjenesten, inkludert testing av tjenesten. Vi behandler også dine personopplysninger for å opprettholde sikkerhetstiltak rundt personopplysninger for å forhindre svindel, sikre nettverks- og informasjonssikkerhet, inkludert forhindre uautorisert tilgang til elektroniske kommunikasjonsnettverk og datamaskiner. Vi vil også lagre opplysningene dine for fremtidig rekruttering. Det er viktig å vite at dersom du velger å tiltre i Fremtiden, må du oppgi personopplysninger for at Fremtiden skal oppfylle krav i arbeidsavtaler, lover og tariffavtaler.

Når og hvordan vi deler personopplysninger med andre

Personopplysningsbehandlere 

Informasjon om din brukerprofil og rekrutteringsprosess lagres i en eller flere databaser administrert av tredjeparter innenfor EU. Disse tredjepartene bruker ikke og har ikke tilgang til dine personopplysninger til andre formål enn levering av skytjenester og lagringstjenester. Persondatabehandleres behandling av personopplysninger er regulert av persondatabehandleravtaler.

Kunder  

Dine personopplysninger som du oppgir, kan bli delt med kundeselskapet du er interessert i å jobbe for. Som regel deler vi kun dine personopplysninger med kunder hvis du er i sluttfasen av rekrutteringsprosessen.

Konsernselskap  

Vi kan dele dine personopplysninger med selskaper innenfor vår gruppe, f.eks. Secify by Sweden AB, som fungerer som Fremtidens ombud.

 Myndigheter  

Når lovgivning krever det, kan vi utlevere dine personopplysninger til myndigheter, f.eks. Skatteetaten eller Trygdeetaten.

Vi selger ikke personopplysninger til noen og deler kun personopplysninger med tredjeparter som forenkler leveringen av tjenesten vår.

Vi deler ikke dine personlige data på annen måte med tredjeparter med mindre;

Dine individuelle rettigheter

Gjeldende personvernlovgivning gir deg flere rettigheter når dine personopplysninger behandles. Nedenfor finner du en kort beskrivelse av disse rettighetene. Hvilke rettigheter du har kan variere, avhengig av hvilket grunnlag vi behandler dine personopplysninger.

Rett til å trekke tilbake samtykke: Når vi behandler dine personopplysninger basert på ditt samtykke, har du alltid rett til å trekke tilbake ditt samtykke

Rett til tilgang: Du har uten kostnad 1 gang/år, rett til å få informasjon om hvilke personopplysninger som finnes registrert om deg og en kopi av opplysningene.

Rett til å rette: Hvis du mener at informasjon om deg er feil eller villedende, bør du kontakte oss umiddelbart.

Rett til begrensning: Du kan også gi oss beskjed hvis du ønsker å begrense håndteringen av dine personopplysninger på noen måte.

Rett til å protestere: Du har rett til å protestere mot behandlingen dersom du anser den som feil.

Rett til sletting: Du har rett til å få slettet dine personopplysninger (med forbehold om visse unntak). Ta kontakt med info@www.fremtiden.no.

Rett til dataportabilitet: Der det er teknisk mulig, vil vi, på din forespørsel, gi dine personopplysninger til deg eller overføre dem direkte til en annen behandlingsansvarlig.

Fremtiden vil svare på forespørselen din senest 30 dager etter at forespørselen er mottatt. Hvis forespørselen avslås, vil vi gi en forklaring på hvorfor tilgangen er nektet. For å bruke rettighetene ovenfor, kontakt vårt ombud i henhold til kontaktdetaljene ovenfor.

Sikkerheten til dine personopplysninger

For å beskytte dine personopplysninger som du overfører gjennom bruken av tjenesten vår, tar vi passende tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak. Vi oppdaterer og tester kontinuerlig sikkerhetsteknologien vår. Vi begrenser tilgangen til dine personopplysninger til de ansatte som trenger å ha tilgang til informasjonen for å yte tjenesten til deg. Vi trener våre ansatte fortløpende og er forpliktet til å iverksette passende disiplinære tiltak for å sikre overholdelse av vår personvernpolicy.

Datalagring

Din registrering innebærer at Fremtiden vil lagre og bruke dine personopplysninger til rekrutteringsformål frem til utløp*, med mindre du ber om å få dem slettet. Vi vil sende e-post med faste tidsintervaller for å spørre deg om du ønsker å forbli i vår kandidatdatabase. For mer informasjon om hvor og hvor lenge vi behandler dine personopplysninger og for mer informasjon om dine rettigheter angående sletting og dataportabilitet, vennligst kontakt vårt ombud.

 *5 år etter din seneste aktivitet med Fremtiden.