Slik reduserer du turnoveren blant de ansatte – 5 tips

Plutselig står du der; noe mangler hos deg som arbeidsgiver og du lurer på hvordan du skal redusere turnover av ansatte. Å finne nye medarbeidere kan være en utfordrende oppgave, derfor gjelder det å tenke proaktivt (og positivt). Men hvordan skal du beholde ansatte som tilfører så mye verdi på arbeidsplassen din?

Bygg arbeidsplassen din rundt følgende 5 punkter:

TRYGT ARBEIDSMILJØ
Arbeidsplasser ledet av ledere som bryter med etiske verdier og viser umoralsk atferd må forvente at det blir vanskelig å knytte til seg og beholde personal. Alle ønsker å være stolte av arbeidet de gjør, siden de i stor grad identifiserer seg med arbeidsplassen sin. Du kan derfor forvente at et utrygt arbeidsmiljø skaper uengasjerte medarbeidere og talenter som til slutt sier opp. Sørg for at du som arbeidsgiver er et trygt punkt i dine ansattes liv slik at dine ansatte trives med bedriftskulturen. Forsøk å skape en bedriftskultur der verdiene gjenspeiles i selskapet og der omsorg for personalet er essensielt. Dette er faktisk noe som spiller en stadig større rolle for trivsel.

PLANLAGT GLEDE PÅ JOBBET
Bekreftelse av ens identitet og verdsettelse av det arbeidet man utfører kan virke opplagt, men blir ofte oversett. Når du har det gøy, føler deg verdsatt og trives på jobben, tar du med deg det hjem. Den positive effekten av arbeidet påvirker derfor din private sfære. Skap strukturer for å gi dine ansatte tid til latter og fellesskap. Å arrangere en afterwork eller andre felles feiringer bidrar mye til samholdet, men også å trene sammen eller ha felles lunsj er viktig. På lang sikt kan dette redusere turnover av ansatte, da ditt firma blir vanskeligere å skille seg fra på grunn av de gode relasjonene man har skapt.

VÅG Å TENKE FREMOVER
For at dine ansatte ikke skal miste motivasjonen etter å ha utført det samme arbeidet over tid, kreves det at du som nærmeste leder legger merke til de små og store tingene dine ansatte gjør bra, men også de områdene de kan forbedre. Som leder har du muligheten til å se utviklingspotensialet og gi en hjelpende dytt fremover slik at dine ansatte aktivt utvikler seg og føler at de vokser både i kompetanse og personlig utvikling.

REKRUTTER RIKTIG
Noe som påvirker teamet mer enn alt annet er hvilke personer som blir en del av arbeidsplassen. Av og til kan rekruttering være vanskelig. Det synes til og med vi, som faktisk arbeider med rekruttering daglig. Men det finnes ulike tester og prosesser du kan benytte deg av for å finne de riktige personene. Vi anbefaler at du bruker evidensbasert rekruttering med situasjonsbestemte (SBR) spørsmål og semistrukturerte intervjuer for å sikre at du ansetter både likestilt og forskningsbasert. Ved riktige anledninger er arbeids-, personlighets- og logikktester også gode alternativer for å forsikre deg om at personen vil klare oppgaven, passe for rollen den har søkt på og passe inn i teamet.