Det magefølelsen ikke kan svare på

Stillingsannonsen er sendt ut, kandidatene begynner å trille inn og nå er det endelig på tide å velge hvem som er best egnet for rollen. Enkelt ikke sant? Men hvordan lykkes man med å gjøre en balansert og rettferdig vurdering av kandidatene uten å bli påvirket av faktorer som egentlig ikke har noe med personens kompetanse å gjøre?

Det komplekse med rekruttering er at ting som stress, mangel på tid, klassisk mat-koma og forutinntatte meninger om hvordan en kollega bør være påvirker vurderingen av kandidatene. Faktisk kan tidspunktet på dagen en kandidat intervjues også påvirke magefølelsen for «hvor egnet» en kandidat er for den tiltenkte stillingen.

En rekrutterer trenger derfor de riktige verktøyene og en pålitelig måte å vurdere en jobbsøkende kandidat på. For å unngå rekrutteringsfeller som bias og forutinntatte meninger, jobber vi i Fremtiden med evidens- og kompetansebasert rekruttering. Målet er å sikre de tingene som ikke er synlige i en CV. Vi vurderer hver enkelt jobbsøkers kompetanse, holdning og personlighet basert på en systematisk, rettferdig og forskningsbasert prosess. Vi trener også alle våre rekrutterere i å bruke riktig intervjuteknikk for å skape et rettferdig bilde av alle kandidater. Dette fører til en mer inkluderende prosess som ikke dømmer folk på grunn av bakgrunn, hudfarge eller kjønn.

Ved å bruke riktige utvelgelsesteknikker tilpasset den spesifikke stillingen vi søker på, kan vi bevise kandidatens ferdigheter, styrker og svakheter. Det gir også deg, som ansetter personen, mulighet til å få større innsikt i kandidaten for å kunne gi vedkommende riktig arbeidsledelse fremover når de er ansatt. Forskningen vi bruker er basert på de fem store personlighetstrekkene, som er en velkjent studie av menneskelig atferd og hjelper oss å vurdere pliktoppfyllelse, ekstraversjon, vennlighet, emosjonell stabilitet og åpenhet.

Kompetansebasert rekruttering hjelper oss til å vurdere hvilke grunnleggende verdier som ligger til grunn for kandidatens beslutning, og på denne måten kan vi også finne ut om kandidaten passer inn i organisasjonens grunnleggende verdier og teamets dynamikk. Resultatet vi etterstreber er dels at hver person som søker jobb hos oss skal få en rettferdig vurdering, og dels at hver rekruttering er mest mulig bærekraftig.

Sammen med deg som kunde utarbeider vi en kravspesifikasjon med fokus på både direkte krav som utdanning og erfaring, men også de personlighetene vi anser som viktigst for å lykkes med rekrutteringen. Vi hjelper deg så med utvelgelsesprosesser og kandidathåndtering for å finne den rette personen til ditt team i størst mulig grad. Hvilke av de fem personlighetstrekkene i Five Factor Theory er viktigst og bestemmer hvilke ferdigheter, erfaring eller opplæring som kreves for å utføre jobben godt. Basert på det kan vi så søke etter den rette personen for ditt team med stor nøyaktighet.