Millennials på arbetsplatsen: 7 tips för att boosta ditt ledarskap

Hur ser olika typer av ledarskap ut på din arbetsplats och hur brukar du leda unga talanger? Tar det lång tid för både förändringar och beslut att nå sin slutdestination? Trots att det är vanligt att ha en hierarki inom ett företag så är detta något som yngre ofta upplever som frustrerande. De vill hellre kunna prata med den mest relevanta personen för ämnet och förväntar sig att det ska vara fler som kan godkänna beslut.

För vissa kan detta ses som att den yngre generationen försöker bryta ned auktoritet och respekt, men det kan i många fall istället handla om förväntad effektivitet. Ta en funderare över hur du vill ha det och om det finns processer som kanske går att förenkla. Ju fler som har kunskap och förmåga att förändra – desto bättre sammanhållning brukar det bli på jobbet.

Dessutom är detta ett väldigt bra sätt att öka trivseln på arbetsplatsen. Eftersom dina medarbetare känner sig delaktiga i organisationen och har möjlighet att påverka runt omkring sig, så är det större sannolikhet att de både utvecklas och vill stanna hos ditt företag. Det är nämligen helt bortkastad tid för dem att vara med på möten om de inte känner sig hörda eller om förändringar ses som något negativt. 

Brist på engagemang hos dina medarbetare: vad innebär det för ditt företag?

Utöver att dina medarbetare ska känna sig inkluderade så är det även viktigt att de känner sig motiverade. Det finns tre olika typer av medarbetare när det kommer till engagemang på arbetsplatsen. Först och främst så finns det engagerade medarbetare, som hängivet försöker föra företaget framåt, vill samarbeta och håller en positiv attityd.

Passiva medarbetare försöker hålla sig mer anonyma, besvärar sig inte för att göra det där lilla extra och väntar mest på att ta rast eller få sluta för dagen. Slutligen finns det även en grupp med negativa medarbetare, de är väldigt omotiverade, gör inte så bra ifrån sig och vill i värsta fall till och med medvetet skada företaget. 

Om du inte har motiverade och engagerade medarbetare på din arbetsplats så kommer det i slutändan kosta både pengar och påverka ditt företag negativt. För att du ska kunna åtgärda situationen och leda unga talanger på bästa sätt har vi tagit fram en lista med saker som kan resultera i större engagemang hos dina medarbetare.

Leda unga talanger: boosta ditt ledarskap med 7 enkla saker som kan öka dina millennials engagemang

1. Hälsa betydligt oftare. Det är viktigt för dina medarbetare att känna sig sedda och en sådan enkel sak som att säga hej kan verkligen förändra attityden på kontoret. Se till att hälsa på dina kollegor när de kommer in till jobbet, eller när ni ses i korridoren. 

2. Delad glädje – dubbel glädje. Utse en liten stund av veckomötet till att låta alla berätta något positivt som hände under föregående vecka. Det kan vara antingen arbetsrelaterat eller privat och låter både dig och dina medarbetare få en bättre bild av verksamheten såväl som varandra.

3. Var mänsklig och öppen. Misstag och felaktiga beslut är en del av livet. Försök inte att gömma dina brister, utan våga ha en öppen konversation om det som hänt. Förutom att stärka relationen och tilliten från dina medarbetare så är det även ett bra tillfälle att fundera kring hur ni kan undvika liknande situationer i framtiden.  

4. Lägg namn på minnet. Utöver att hälsa så ger det en mer personlig kontakt om dina medarbetare vet att du känner igen dem och även kan deras namn. Vetskapen om även högre chefer är medvetna om att de finns ökar definitivt engagemanget hos dina medarbetare.

5. Notera viktiga händelser. Var uppmärksam på det dina medarbetare berättar om. Genom att återkoppla och fråga om händelsen nästa gång ni ses så stärker du enkelt relationen. Ha gärna ett block eller memolappar nära till hands för att snabbt anteckna ned saker som du vill komma ihåg, så behöver du inte hålla allting i huvudet. 

6. Validera dina medarbetare offentligt. När en medarbetare gjort extra bra ifrån sig så kan det vara en god idé att ge beröm via sociala medier. Förutom att de kommer känna sig stolta över sin insats så speglar det även något bra om både ditt företag och dig som ledare. 

7. Fira framgångar – stora som små. Ta dig tiden att uppmärksamma och fira meningsfulla resultat tillsammans med dina medarbetare. Detta kommer att stärka lagkänslan och ge mer motivation och värde för kvalitativt arbete.