Kompetansebasert Rekruttering (podkast)

I dette avsnittet er Mathilda Boethius gjest på Fremtidens arbeidsplass. Vi snakker om hvordan hun har forbedret sin egen metode for kompetansebasert rekruttering, samt hvordan man oppnår ekspertise i jobben sin. Vi støter på feil, klisjeer og forhåndsbestemte meninger om rekruttering.