Faktorer som påverkar din framgångssaga: felrekrytering

Tid, energi och pengar: det är något som väldigt få är intresserade av att ödsla på fel saker som en felrekrytering, håller du med? När du behöver rekrytera kan jakten på den rätta kandidaten sluka upp mycket av din tid och energi. Men rekryteringsprocessen kan även bli väldigt kostsam. 

Förutom att sålla bort ansökningar så ska även intervjuer och förhandlingar utföras. Vid en felrekrytering blir både din tid och dina pengar helt bortkastade. Dessutom måste du återigen starta om rekryteringsprocessen. Det finns såklart saker du kan tänka på som gör att du slipper en felrekrytering.

Faktorer som påverkar framgångssagan

Det finns dock fler faktorer som kan påverkas negativt vid en felrekrytering. Det kan hända att den person som blir rekryterad inte klarar av sin nya roll och att leverera det som krävs. Då påverkas arbetet, vilket innebär en förlust i både pengar och eventuellt i kunders förtroende. Det kan också vara så att ditt nyaste tillskott besitter rätt kvalifikationer, men inte klarar av att samarbeta. Då är risken stor att även dina andra medarbetares trivsel och motivation blir lidande. Missnöje och projekt som inte blir klara eller håller rätt standard – det är ett scenario som kan kännas lika tungt som en eftersläpande boja.

Börja i rätt ände – undvik felrekrytering

Som du vet finns det många olika saker som är viktiga att ha koll på inom ett företag. Det är inte så konstigt om du tycker att det är svårt att hitta tid till allt och veta vad som bör prioriteras först. Speciellt när det kommer till rekrytering. Det underlättar att först reda ut vad som gör att dina medarbetare trivs och vad det är som får dem att stanna kvar. Utmana dina millennials inom sin roll. För att de ska få chansen att utvecklas på både ett professionellt och personligt plan. 

Våga lita på att dina medarbetare tar sina arbetsuppgifter på allvar och vet vad som behöver göras. Varva tillit med kontinuerlig återkoppling så kommer arbetsrelationen säkerligen gynnas. Om trivseln är hög ökar de dina medarbetares lojalitet till ditt företag. Då blir det färre som känner sig manade att leta sig vidare. Ifall att du har denna informationen så blir det dessutom enklare att skriva en annons som verkligen gör jobbet åt dig. 

Släpp taget – frigör tid

Föreställ dig att du får möjlighet att släppa ditt fokus på rekrytering och istället rikta om din tid och energi för att förbättra både verksamheten, kärnverksamheten och arbetsmiljön. Genom externt stöd med rekrytering får du möjlighet att bli avlastad och samtidigt öka sannolikheten att hitta rätt kandidater. Våga släppa taget, lås in felrekrytering bakom lås och bom, och lämna över ansvaret för att se till att varje del blir prioriterad på rätt sätt.