Framtidens Talangprogram


Tillsammans formar vi framtiden!

Framtidens talangprogram ger företag och kandidat en flygande start tillsammans.

När du som talang genomför Framtidens talangprogram får du en unik möjlighet att lära dig företagets verksamhet från grunden. På så vis kan du bredda ditt kunskapsområde, ta klivet mot att bli företagets nästa specialist, samt utöka ditt sociala och professionella nätverk. 

Under programmets gång kommer du, tillsammans med andra talanger, få mentorskap och utbildningar som är skräddarsydda förjust din personliga utveckling och karriär.

Varför gå ett talangprogram

Mjukstarta karriären

För att så mycket som möjligt ska bli rätt från början så behöver rätt förutsättningar vara på plats när du börjar ditt första jobb inom ditt arbetsområde. Talangprogrammet skapar förutsättningar för dig att trivas och förstå vad som förväntas av dig.

Coaching

Att vara ny på en arbetsplats är inte alltid enkelt. Nya situationer uppstår och man ställs inför nya typer av utmaningar. Under programmet får våra talanger coachning av oss på Framtiden kring konflikthantering, problemlösning och stöd som ny på arbetsplatsen.

Vidareutbildning

Ett av de största gemensamma intressena hos talanger och företag är utveckling både när det gäller inom sin kompetens och som människa. Våra talangprogram innehåller undervisning både inom soft och hardskills. Målet är inte bara att få jobbet, målet är att du ska trivas och växa i den roll och på den arbetsplatsen där du är.

Aktuella talangprogram

Ett program att utvecklas inom.

”Genom mitt arbete här på Husqvarna lär jag mig nya saker varje dag. Jag trivs väldigt bra med teamet som jag jobbar med och människorna här”. 

Jonna – Talangprogram, Husqvarna Group

Intresseanmälan: Talangprogram

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Attrahera, behåll och utveckla talanger

Tillsammans med våra samarbetspartners kring talangprogrammet är vårt mål inte bara att hitta rätt person för jobbet utan också att varje individ ska trivas så pass bra att de vill fortsätta sin anställning även efter avslutat program. För att skapa förutsättningar för det lägger vi stort fokus på utbildning och aktiviteter under talangprogrammets gång och utformar programmet utifrån arbetsplatsen struktur, team och värderingar.

Vill ditt företag också ha ett talangprogram med oss?

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.