Rekrytering inom Tech


Genom kompetensbaserad rekrytering hjälper vi dig att hitta ingenjörstalanger med rätt kompetens inom teknik.

image

Rekrytering av tech-talanger tillsammans med Framtiden

Framtiden rekryterar talanger inom tech till både stora och små företag inom en rad olika områden.

Vår utgångspunkt när vi hjälper er med en tech-rekrytering är att först säkerställa behovet ni har som företag. Att hitta rätt kandidat och rätt kunskap för ert behov vare sig det gäller industri, fält eller projektarbeten kräver att vi har samsyn kring behovet. Vi har tekniken, nätverket och kunskapen för att hitta de bästa kandidaterna till ditt team. Med hjälp av oss kan du bygga en stark och innovativ tech-avdelning tillsammans med oss.

image

“Det viktiga för mig i mitt arbete är att våra medarbetare ska trivas och tycka att det är riktigt roligt och härligt att komma till arbetet.”

Daniel Johansson, Sektionschef AFRY

Exempeltjänster inom teknik

Arbetet består ofta av att programmera, konstruera, testa och verifiera elektrotekniska system. Jobbet kan inkludera både hård- och mjukvara. Digitaliseringen inom både företag och samhället innebär en rad möjligheter för elektronikingenjörer framöver.

Som energiingenjör kan du jobba inom ett flertal olika fält för energieffektiva lösningar. En energiingenjör arbetar exempelvis för att effektivisera energiproduktionen hos solceller eller hitta lösningar för att minska energisvinn i tekniska och elektroniska system.

En maskiningenjör kan ha en mängd varierande arbetsuppgifter som exempelvis utveckling av driftsystem och maskiner eller underhåll och service i produktion på företag. Som maskiningenjör är du nödvändig i många steg under processen för konstruktion och produktion.

Som teknisk projektledare förväntas du ha förståelse inom flera områden i de olika tjänsterna som är inblandade i företagets projekt. En teknisk projektledare har oftast kontakt med kund och ser till att projekt når deadline inom givna budgetangivelser.

En VA projektör jobbar med att ta fram modeller och ritningar för vatten och avlopp. Jobbet innebär även att skapa tekniska beskrivningar och ta fram juridiska handlingar för olika VA-projekt. Som VA Projektör jobbar du med tekniska, administrativa och även juridiska delar av processen.

Rollen som VVS-ingenjör innebär exempelvis arbete med projektledning då du ansvarar för värme, ventilation och sanitetssystem i hem och på arbetsplatser. Du kan komma att sitta med planritningar i CAD eller liknande rit- och beräkningsverktyg för att planera effektiva system och lösningar.

image

Sökkanaler

Vi strävar hela tiden efter att hitta nya vägar att sammanföra jobbsökare och företag. Här är några av de sökkanaler vi använder oss av.

  • Mässor & Event
  • Annonsportaler
  • Studentregister
  • Sociala medier
  • Föreläsningar
  • Digital annonsering
  • Studentportaler
  • Framtidens CV-databas
  • Kandidatregister
image

Rekryteringsprocessen

1. Behovsanalys & tidplan
I ett första skede går vi tillsammans igenom er situation och ert behov för att få en överblick av vad ni söker och inom vilket område vi kan hjälpa er. Här beskriver vi också vår rekryteringsprocess, vad som är viktigt för oss och vad som förväntas av er som kund hos Framtiden. Vi ställer frågor kring er interna process för att få förståelse för hur vi ska arbeta framåt med en bra tidplan.

2. Uppstart av rekryteringsprocess
För att säkerställa ingångsvärden och rätt utfall i sökprocessen får ni träffa en av våra rekryterare. Deras fokus är att ringa in ert företags behov och få kunskap om vad ni söker för att kunna starta rekryteringsprocessen. Materialet vi enas om ligger till grund för sökningen av den arbetskraft ni önskar hitta och sammanställs i en kravspecifikation.

3. Sökning och annonsering
När kravspecifikationen som sammanställer behovet är färdig påbörjas sökandet efter rätt kandidat. Vi söker aktivt i vårt talangnätverk, i dialog med universitet och via sociala medier. En jobbannons skapas och marknadsförs i flera digitala kanaler och annonsbanker. Vi väljer kanal beroende på behov och målgrupp.

4. Urval, intervjuer & referenstagning
Våra rekryterare går igenom alla tänkbara kandidater utifrån sökningen. De gör ett första urval, intervjuar och tar referenser. Vi använder oss av evidensbaserad rekrytering. Det minimerar risken för felaktiga beslut tagna utifrån magkänsla och säkerställer att rätt kompetens går vidare i rekryteringsprocessen.

5. Presentation av kandidaten
Efter ett noggrant urval presenteras kandidaten för er av vår rekryterare. En viktig del i detta steg är att vi får ta del av era synpunkter för att tillsammans med er ta ett beslut om kandidaten vi presenterar är den rätta.processen återupptas.

6. Uppdragsstart
När vi enats om en kandidat och kandidaten tackat ja startar kandidaten som uthyrd konsult hos er. Vi är delaktiga i on boarding processen och ger råd och utbildning kring hur den nyanställda ska lyckas på jobbet första tiden på en ny arbetsplats.

7. Uppföljning
Vår konsultansvarig följer upp både med dig och med konsulten för att säkerställa att båda parter är nöjda. För oss är det viktigt att vår konsulter trivs på jobbet och ser fram emot sitt arbete.

Kontakt oss

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Kontakt oss

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.