Rekrytering Marknadsföring


Vi kan hjälpa er rekrytera marknadsförare utifrån era önskemål med hjälp av kompetensbaserad rekrytering.

image

Kommunikation & marknadsföring – rekrytering som syns

Det är en viktig del i ett modernt företag att kommunicera och synliggöra sin verksamhet. Vi hjälper dig att hitta rätt talanger inom marknadsföring och kommunikation.

Vi hjälper dig att hitta talanger som genom marknadsföring och kommunikation kan hjälpa ert företag att växa och stärka ert varumärke.

image

“Vi lägger starkt fokus på att följa med i branschutvecklingen vad det gäller marknadstjänster. Den digitala utvecklingen skapar nya förutsättningar för företag, men bara med rätt människor på plats.”

Andreas Evermyr, Marknadschef Framtiden AB

Exempeltjänster inom marknadsföring

En grafisk designer jobbar med de estetiska element som har en koppling till en eller flera organisationer. Det innefattar exempelvis design av logotyper, grafiska profiler och bildspråk för både intern och extern kommunikation. En grafisk designer kan många gånger även få i uppdrag att designa hemsidor.

En projektledare inom marknad är vanligtvis personen som knyter ihop trådarna från de olika rollerna i ett marknadsteam. Som projektledare ansvarar man oftast för kundkontakt och tidsplaner för att se till att olika projekt kommer framåt och når målet utefter kundens eller arbetsgivarens förväntningar.

En UX designer arbetar med att anpassa en tjänst eller produkt utifrån ett användarperspektiv. UX – som står för user experience – handlar om att granska en kund eller användares beteende och ändra eller skapa design för att förenkla, förbättra och tydliggöra produkter, tjänster eller kommunikation.

Som webbdesigner ansvarar du för grafiska element och funktionalitet hos en eller flera webbsidor. Inom webbdesign ingår det att sätta sig in i olika webbplattformar för att se vad det finns för möjligheter och begränsningar för att sedan designa en hemsida som uppfyller det önskade syftet.

Webbutvecklare är ett brett yrke som innefattar en mängd olika programmeringsspråk och processer. Som webbutvecklare ansvarar du för att skapa hemsidor ur ett tekniskt perspektiv med olika funktioner som efterfrågas av kund eller arbetsgivare.  

image

Sökkanaler

Vi strävar hela tiden efter att hitta nya vägar att sammanföra jobbsökare och företag. Här är några av de sökkanaler vi använder oss av.

  • Mässor & Event
  • Annonsportaler
  • Studentregister
  • Sociala medier
  • Föreläsningar
  • Digital annonsering
  • Studentportaler
  • Framtidens CV-databas
  • Kandidatregister
image

Rekryteringsprocessen

1. Behovsanalys & tidplan
I ett första skede går vi tillsammans igenom er situation och ert behov för att få en överblick av vad ni söker och inom vilket område vi kan hjälpa er. Här beskriver vi också vår rekryteringsprocess, vad som är viktigt för oss och vad som förväntas av er som kund hos Framtiden. Vi ställer frågor kring er interna process för att få förståelse för hur vi ska arbeta framåt med en bra tidplan.

2. Uppstart av rekryteringsprocess
För att säkerställa ingångsvärden och rätt utfall i sökprocessen får ni träffa en av våra rekryterare. Deras fokus är att ringa in ert företags behov och få kunskap om vad ni söker för att kunna starta rekryteringsprocessen. Materialet vi enas om ligger till grund för sökningen av den arbetskraft ni önskar hitta och sammanställs i en kravspecifikation.

3. Sökning och annonsering
När kravspecifikationen som sammanställer behovet är färdig påbörjas sökandet efter rätt kandidat. Vi söker aktivt i vårt talangnätverk, i dialog med universitet och via sociala medier. En jobbannons skapas och marknadsförs i flera digitala kanaler och annonsbanker. Vi väljer kanal beroende på behov och målgrupp.

4. Urval, intervjuer & referenstagning
Våra rekryterare går igenom alla tänkbara kandidater utifrån sökningen. De gör ett första urval, intervjuar och tar referenser. Vi använder oss av evidensbaserad rekrytering. Det minimerar risken för felaktiga beslut tagna utifrån magkänsla och säkerställer att rätt kompetens går vidare i rekryteringsprocessen.

5. Presentation av kandidaten
Efter ett noggrant urval presenteras kandidaten för er av vår rekryterare. En viktig del i detta steg är att vi får ta del av era synpunkter för att tillsammans med er ta ett beslut om kandidaten vi presenterar är den rätta.processen återupptas.

6. Uppdragsstart
När vi enats om en kandidat och kandidaten tackat ja startar kandidaten som uthyrd konsult hos er. Vi är delaktiga i on boarding processen och ger råd och utbildning kring hur den nyanställda ska lyckas på jobbet första tiden på en ny arbetsplats.

7. Uppföljning
Vår konsultansvarig följer upp både med dig och med konsulten för att säkerställa att båda parter är nöjda. För oss är det viktigt att vår konsulter trivs på jobbet och ser fram emot sitt arbete.

Kontakt oss

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Kontakt oss

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.