Rekrytering IT


Genom evidensbaserad rekrytering hjälper vi dig att hitta personal med rätt kompetens inom IT.

image

Rekrytera IT-talanger tillsammans med Framtiden

IT är ett kunskapsintensivt område med stor konkurrens om arbetskraften. Det tekniska landskapet är under konstant förändring vilket leder till att man alltid måste hålla sig uppdaterad.

Vår utgångspunkt när vi hjälper er med rekrytering inom IT är att hitta rätt kandidat och rätt kunskap för er situation och behov.

Som kund till oss hyr eller rekryterar du professionella talanger med kunskap och spetskompetens inom IT.

image

“Vi har ett samarbete sedan flera år tillbaka som bevisat varit väldigt lyckat. Vi är flera personer, inklusive mig själv, som har kommit in via Framtiden och får utvecklas och växa.”

Martin Andersson, Manager PLM & Digital Infrastructure Husqvarna Group

Exempeltjänster inom IT

En larminstallatör arbetar med att installera och säkerställa olika larmsystem som brandlarm, inbrottslarm, videoövervakning, med mera. Det kan handla om mindre installationer i villor till nybyggnadsprojekt och flervåningsbyggnader. Som installatör kan du också ansvara för att utbilda kunden så att de förstår det installerade systemet.

Som nätverksanalytiker ansvarar du för att sammankoppla datorer och kommunikationssystem över ett eller flera nätverk. En nätverksanalytiker förväntas utvärdera ett företags behov av kommunikationsverktyg och sedan föreslå olika lösningar som passar företaget.

Som IT Projektledare är din uppgift dels att ta fram systemlösningar anpassade efter kunden. Du ser även till att projekten följer modellen och diverse kvalitetskrav. En IT projektledare ser även till att projekt håller tidsplan och budget och kan många gånger ha i uppgift att dokumentera processen.

Som servertekniker arbetar med installation, underhåll och felsökningar av serversystem på kontor eller anläggningar. Du ansvarar oftast för att utvärdera systemen och hantera eventuella uppdateringar vid behov, samt integreringar med befintliga nätverk.

En testingenjör testar utvecklad hårdvara eller mjukvara för att se till att de håller standard och kvalitet innan de går ut till kund eller marknad. Yrket innebär en hel del problemlösning för att kunna hitta olika brister och se lösningar för att åtgärda problemet för att få produkten vidare.

Utvecklare jobbar med alla möjliga tekniska lösningar inom webb, mjukvara, spel eller IT-system. Rollen innebär mycket problemlösning och samarbete med eventuella designers och projektledare. Som utvecklare behöver du ha förståelse för olika kodspråk som används på din arbetsplats.

image

Sökkanaler

Vi strävar hela tiden efter att hitta nya vägar att sammanföra jobbsökare och företag. Här är några av de sökkanaler vi använder oss av.

  • Mässor & Event
  • Annonsportaler
  • Studentregister
  • Sociala medier
  • Föreläsningar
  • Digital annonsering
  • Studentportaler
  • Framtidens CV-databas
  • Kandidatregister
image

Rekryteringsprocessen

1. Behovsanalys & tidplan
I ett första skede går vi tillsammans igenom er situation och ert behov för att få en överblick av vad ni söker och inom vilket område vi kan hjälpa er. Här beskriver vi också vår rekryteringsprocess, vad som är viktigt för oss och vad som förväntas av er som kund hos Framtiden. Vi ställer frågor kring er interna process för att få förståelse för hur vi ska arbeta framåt med en bra tidplan.

2. Uppstart av rekryteringsprocess
För att säkerställa ingångsvärden och rätt utfall i sökprocessen får ni träffa en av våra rekryterare. Deras fokus är att ringa in ert företags behov och få kunskap om vad ni söker för att kunna starta rekryteringsprocessen. Materialet vi enas om ligger till grund för sökningen av den arbetskraft ni önskar hitta och sammanställs i en kravspecifikation.

3. Sökning och annonsering
När kravspecifikationen som sammanställer behovet är färdig påbörjas sökandet efter rätt kandidat. Vi söker aktivt i vårt talangnätverk, i dialog med universitet och via sociala medier. En jobbannons skapas och marknadsförs i flera digitala kanaler och annonsbanker. Vi väljer kanal beroende på behov och målgrupp.

4. Urval, intervjuer & referenstagning
Våra rekryterare går igenom alla tänkbara kandidater utifrån sökningen. De gör ett första urval, intervjuar och tar referenser. Vi använder oss av evidensbaserad rekrytering. Det minimerar risken för felaktiga beslut tagna utifrån magkänsla och säkerställer att rätt kompetens går vidare i rekryteringsprocessen.

5. Presentation av kandidaten
Efter ett noggrant urval presenteras kandidaten för er av vår rekryterare. En viktig del i detta steg är att vi får ta del av era synpunkter för att tillsammans med er ta ett beslut om kandidaten vi presenterar är den rätta.processen återupptas.

6. Uppdragsstart
När vi enats om en kandidat och kandidaten tackat ja startar kandidaten som uthyrd konsult hos er. Vi är delaktiga i on boarding processen och ger råd och utbildning kring hur den nyanställda ska lyckas på jobbet första tiden på en ny arbetsplats.

7. Uppföljning
Vår konsultansvarig följer upp både med dig och med konsulten för att säkerställa att båda parter är nöjda. För oss är det viktigt att vår konsulter trivs på jobbet och ser fram emot sitt arbete.

Kontakt oss

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Kontakt oss

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.