Rekrytering Industri


Genom kompetensbaserad rekrytering hjälper vi dig att hitta rätt talanger med kompetens inom industri.

image

Rekrytera talanger inom industri tillsammans med Framtiden

Behöver ni rekrytera till ett lager eller er industri? Få tillgång till vårt kontaktnät och växla upp verksamheten med hjälp från oss. Vi har erfarenhet inom lager- och industribranschen och kan snabbt identifiera dina behov. Oavsett om ni har ett kortsiktigt behov eller söker personal för längre perioder har vi effektiv och kompetent personal.

image

“Sen jag började som talang här på Digital Solutions, har jag känt mig som en del i teamet. Jag har verkligen fått vara med i alla diskussioner. Jag brinner för att göra saker tillsammans med mitt team, vi jobbar som bäst och har som roligast när vi får jobba tillsammans.”

Jonna Lennartsson, iOS Developer Husqvarna Group via Framtiden

Exempeltjänster inom Industri

En elektriker arbetar inom en mängd olika områden som berör elinstallationer och underhåll. Rollen som elektriker innebär en mängd varierande arbetsplatser och allt från små till stora projekt. För att jobba som elektriker krävs en relevant utbildning och avslutad lärligsperiod.

Alla större byggen behöver en kontrollansvarig för att få påbörja byggarbetet. En kontrollansvarig ansvarar i byggherrens samråd för att ett bygge uppnår uppsatta samhällskrav, och därför är det viktigt att man som kontrollansvarig har en förståelse både för bygge och byggnationslagar.

Rollen som kyltekniker innebär att du bland annat arbetar med kyl- och värmepumpar som reglerar temperaturen i villor, fastigheter, butiker och liknande. Som kyltekniker jobbar man oftast med allt från felsökningar och underhåll till att installera systemen.

Mekaniker är en bred yrkesroll som sprider sig över flera arbetsområden. Som mekaniker har du oftast ansvar för att sköta och underhålla maskiner och utrustning inom industri. Det innefattar alla sorters arbetsuppgifter som förebyggande underhåll, reparation eller felsökningar.

En testingenjör testar utvecklad hårdvara eller mjukvara för att se till att de håller standard och kvalitet innan de går ut till kund eller marknad. Yrket innebär en hel del problemlösning för att kunna hitta olika brister och se lösningar för att åtgärda problemet för att få produkten vidare.

image

Sökkanaler

Vi strävar hela tiden efter att hitta nya vägar att sammanföra jobbsökare och företag. Här är några av de sökkanaler vi använder oss av.

  • Mässor & Event
  • Annonsportaler
  • Studentregister
  • Sociala medier
  • Föreläsningar
  • Digital annonsering
  • Studentportaler
  • Framtidens CV-databas
  • Kandidatregister
image

Rekryteringsprocessen

1. Behovsanalys & tidplan
I ett första skede går vi tillsammans igenom er situation och ert behov för att få en överblick av vad ni söker och inom vilket område vi kan hjälpa er. Här beskriver vi också vår rekryteringsprocess, vad som är viktigt för oss och vad som förväntas av er som kund hos Framtiden. Vi ställer frågor kring er interna process för att få förståelse för hur vi ska arbeta framåt med en bra tidplan.

2. Uppstart av rekryteringsprocess
För att säkerställa ingångsvärden och rätt utfall i sökprocessen får ni träffa en av våra rekryterare. Deras fokus är att ringa in ert företags behov och få kunskap om vad ni söker för att kunna starta rekryteringsprocessen. Materialet vi enas om ligger till grund för sökningen av den arbetskraft ni önskar hitta och sammanställs i en kravspecifikation.

3. Sökning och annonsering
När kravspecifikationen som sammanställer behovet är färdig påbörjas sökandet efter rätt kandidat. Vi söker aktivt i vårt talangnätverk, i dialog med universitet och via sociala medier. En jobbannons skapas och marknadsförs i flera digitala kanaler och annonsbanker. Vi väljer kanal beroende på behov och målgrupp.

4. Urval, intervjuer & referenstagning
Våra rekryterare går igenom alla tänkbara kandidater utifrån sökningen. De gör ett första urval, intervjuar och tar referenser. Vi använder oss av evidensbaserad rekrytering. Det minimerar risken för felaktiga beslut tagna utifrån magkänsla och säkerställer att rätt kompetens går vidare i rekryteringsprocessen.

5. Presentation av kandidaten
Efter ett noggrant urval presenteras kandidaten för er av vår rekryterare. En viktig del i detta steg är att vi får ta del av era synpunkter för att tillsammans med er ta ett beslut om kandidaten vi presenterar är den rätta.processen återupptas.

6. Uppdragsstart
När vi enats om en kandidat och kandidaten tackat ja startar kandidaten som uthyrd konsult hos er. Vi är delaktiga i on boarding processen och ger råd och utbildning kring hur den nyanställda ska lyckas på jobbet första tiden på en ny arbetsplats.

7. Uppföljning
Vår konsultansvarig följer upp både med dig och med konsulten för att säkerställa att båda parter är nöjda. För oss är det viktigt att vår konsulter trivs på jobbet och ser fram emot sitt arbete.

Kontakt oss

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Kontakt oss

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.