HR Rekrytering


Ta hjälp inför din rekryteringsprocess och låt oss på Framtiden hjälpa dig hitta rätt personal.

image

Rekrytering inom HR

Eftersom vi arbetar med rekrytering har vi stor respekt för att en bra HR-avdelning har stor påverkan på din organisation. Med rätt personal på plats kan de hjälpa dig att utveckla ditt företag och göra det till en attraktiv arbetsplats. Vi har ett brett nätverk av kandidater inom HR.

image

“För mig som rekryterare är det extra viktigt att våra konsulter trivs på jobbet och vet hur de ska skapa värde för organisationen.”

Fredrik Svelander, Rekryterare Framtiden Stockholm

Exempeltjänster inom HR

Som administratör jobbar du oftast med att sammanställa rapporter och bidra med administrativa tjänster som assisterar flera roller inom företaget eller organisationen. Administratörer kan även arbeta som receptionister eller med bokföring, faktureringar och andra ekonomiska redovisningar.

Som HR generalist arbetar du med flera generella arbetsuppgifter inom HR. Rollen kan innebära uppgifter som rekrytering, stöttning, individärenden, medarbetarsamtal, introduktion och upplärning. Du uppdaterar även interna processer och material som arbetsledare kan använda i arbetet.

En HR business partner är någon som är expertkunnig inom HR frågor och hjälper en organisation ur ett större helhetsperspektiv för att styra och utveckla organisationens HR-agenda. Rollens syfte är att överse så företagets HR policys överensstämmer med deras målbild, syfte och behov.

People & culture manager är ett relativt nytt begrepp för en roll som innebär en mer progressiv approach till en HR tjänst. Rollen innebär att arbeta för ett produktivt, hållbart och positivt arbetsklimat, och många gånger kan en people & culture manager ha ansvar för att förbättra arbetsprocesser.

En rekryterare ansvarar för att driva anställningsprocesser från start tills det att en person är tillsatt på positionen. Rollen innebär mycket kontakt med både jobbsökande och arbetsledare, och tjänsten kräver i många fall en utbildning eller bakgrund inom HR.

image

Sökkanaler

Vi strävar hela tiden efter att hitta nya vägar att sammanföra jobbsökare och företag. Här är några av de sökkanaler vi använder oss av.

  • Mässor & Event
  • Annonsportaler
  • Studentregister
  • Sociala medier
  • Föreläsningar
  • Digital annonsering
  • Studentportaler
  • Framtidens CV-databas
  • Kandidatregister
image

Rekryteringsprocessen

1. Behovsanalys & tidplan
I ett första skede går vi tillsammans igenom er situation och ert behov för att få en överblick av vad ni söker och inom vilket område vi kan hjälpa er. Här beskriver vi också vår rekryteringsprocess, vad som är viktigt för oss och vad som förväntas av er som kund hos Framtiden. Vi ställer frågor kring er interna process för att få förståelse för hur vi ska arbeta framåt med en bra tidplan.

2. Uppstart av rekryteringsprocess
För att säkerställa ingångsvärden och rätt utfall i sökprocessen får ni träffa en av våra rekryterare. Deras fokus är att ringa in ert företags behov och få kunskap om vad ni söker för att kunna starta rekryteringsprocessen. Materialet vi enas om ligger till grund för sökningen av den arbetskraft ni önskar hitta och sammanställs i en kravspecifikation.

3. Sökning och annonsering
När kravspecifikationen som sammanställer behovet är färdig påbörjas sökandet efter rätt kandidat. Vi söker aktivt i vårt talangnätverk, i dialog med universitet och via sociala medier. En jobbannons skapas och marknadsförs i flera digitala kanaler och annonsbanker. Vi väljer kanal beroende på behov och målgrupp.

4. Urval, intervjuer & referenstagning
Våra rekryterare går igenom alla tänkbara kandidater utifrån sökningen. De gör ett första urval, intervjuar och tar referenser. Vi använder oss av evidensbaserad rekrytering. Det minimerar risken för felaktiga beslut tagna utifrån magkänsla och säkerställer att rätt kompetens går vidare i rekryteringsprocessen.

5. Presentation av kandidaten
Efter ett noggrant urval presenteras kandidaten för er av vår rekryterare. En viktig del i detta steg är att vi får ta del av era synpunkter för att tillsammans med er ta ett beslut om kandidaten vi presenterar är den rätta.processen återupptas.

6. Uppdragsstart
När vi enats om en kandidat och kandidaten tackat ja startar kandidaten som uthyrd konsult hos er. Vi är delaktiga i on boarding processen och ger råd och utbildning kring hur den nyanställda ska lyckas på jobbet första tiden på en ny arbetsplats.

7. Uppföljning
Vår konsultansvarig följer upp både med dig och med konsulten för att säkerställa att båda parter är nöjda. För oss är det viktigt att vår konsulter trivs på jobbet och ser fram emot sitt arbete.

Kontakt oss

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Kontakt oss

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.