Revidert arbeidsgiver

Trygghet for deg som kunde og konsulent!

Vi i Fremtiden er opptatt av å være en profesjonell aktør, som følger bransjens etiske regler og igjennom dette skaper trygghet for våre kunder, kandidater og ansatte.

Revidert arbeidsgiver gir oss muligheten til å oppnå nettopp de gode samarbeidene, der alle sitter igjen med en god opplevelse.

Hva er revidert arbeidsgiver (RA)?

En revidert arbeidsgiver er en bemanningsbedrift som er medlem av NHO Service og som har underlagt seg ekstern revisjon av sin profesjonalitet som arbeidsgiver.

Dette innebærer at vi har latt eksterne revisorer gå oss i sømmene, og som gjennom sin godkjennelse dokumenterer at vi følger våre forplikterlser, gjeldende lovverk og arbeidsgiverpraksis for deg som arbeidstaker.

For å bli revidert gjennomfører bedriften først en selvevaluering, for deretter å bli evaluert av en ekstern revisor spesielt godkjent av NHO Service.

Selvevalueringen utføres løpende av bedriften og den eksterne revisjonen skjer hvert andre år. At vi er sertifisert som «revidert arbeidsgiver» bekrefter at Fremtiden etterlever sentrale prinsipper i arbeidsmiljøloven og opptrer som en seriøs og ansvarsfull arbeidsgiver.

Vi er med stolthet

Les mer om ordningen: Revidert arbeidsgiver

Historikk

Les mer