Allmänna bestämmelser


image

Allmänna bestämmelser

Framtiden är medlemmar i kompetensföretagen och följer dess allmänna bestämmelser.

Allmänna bestämmelser ABPU – 10 Personaluthyrning & Allmänna bestämmelser ABRE-10 Rekrytering

Ett grundläggande syfte med Kompetensföretagens allmänna bestämmelser är att skapa konkurrensneutralitet via en rimlig balans i förhållandet mellan leverans och pris. De ger också tydlighet och klara riktlinjer kring avtalsvillkor. Det gör att användandet av de allmänna bestämmelserna kanske är det bästa sättet att förhindra en tvist mellan kompetensföretag och kundföretag. Allmänna bestämmelser är idag vanligt förekommande inom en mängd olika branscher och uppfattas många gånger som praxis av våra domstolar. De är anpassade till dataskyddsförordningen (GDPR), samt till branschens förhållanden.